Kategooriad

1 2

product Kanada roos ‘Morden Sunreise’ Morden Sunreise
  0,5-0,7m

VI-IX
product Kanada roos ‘Prairie Joy’ Prairie Joy
  1,2-1,5m

VI-IX
product Kanada roos ‘Therese Bugnet’ Therese Bugnet
  1,2-1,5m

VI-IX
product Kanada roos ‘Winnipeg Parks’ Winnipeg Parks
  0,7-0,9m

VI-IX

1 2